Bijeenkomst voor mantelzorgers en naasten van jonge mensen met dementie

Het thema van de bijeenkomst is het ziekteverloop en het veranderend gedrag bij dementie. Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie bij het Alzheimer Centrum van het VUmc, zal informatie over dit onderwerp geven. Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Jonge mensen met dementie zijn van harte welkom. Een professional zal voor de hen een alter­natief programma aan­bieden in een andere ruimte.

De avond begint om 18.00 uur. Rond 19.00 uur is er een pauze waarin u een maaltijd aange­boden krijgt door Alzheimer Nederland. Na de pauze wordt de bijeenkomst vervolgd tot 20.15. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen aan Jeantien Brugma: dementiejong@gmail.com

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de projectgroep ‘jonge mensen met dementie’. Voor informatie: www.alzheimer-nederland.nl/projectgroep.