Start Uithoorn voor elkaar

Uithoorn voor Elkaar is een nieuw initiatief van de organisaties Mantelzorg en Meer, MEE Amstel en Zaan, Tympaan de Baat, Vita Amstelland en Sportservice Noord-Holland.  
 

Infopunt

Bij het  infopunt Uithoorn voor Elkkaar kan iedere bewoner terecht met allerhande vragen op sociaal en persoonlijk vlak. Het infopunt geeft bewoners een steuntje in de rug als zij dit nodig hebben, iets te doen willen hebben in hun vrije tijd of als zij meer voor de buurt of Uithoorn willen betekenen. Zo helpt Uithoorn voor Elkaar graag bewoners op weg als zij bijvoorbeeld:

  • administratief of financieel vastlopen
  • willen weten waar ze terecht kunnen voor allerhande activiteiten
  • een inwoner als mantelzorger dreigt te worden overbelast
  • een inwoner problemen heeft met een instantie of
  • gewoon een vraag heeft omdat een inwoner niet waar hij terecht kan.

 

Contact

Het infopunt is gevestigd in de oude dansschool aan de Arthur van Schendellaan 57 in Het Buurtnest. Inwoners kunnen daar binnenlopen op:

  • maandagmiddag van 12.30 tot 15.30

  • woensdagochtend van 9.00 tot 12.00

Bellen (0297 303044) kan tijdens openingstijden van het infopunt of op de dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Mailen kan altijd via Info@uithoornvoorelkaar.nu. Het is onze bedoeling dit jaar op meer plekken in Uithoorn een dergelijk infopunt te starten.